<div align="center"> <h1>WebMAK - nowoczesny interfejs do sprawdzonego rozwiązania</h1> <h3>System biblioteczny WebMak</h3> <p>webmak, mak, biblioteka, system biblioteczny</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.webmak.pl" rel="nofollow">http://www.webmak.pl</a></p> </div>